TỔ CHỨC CÁN BỘ
Quyết định số 37/QĐ-SGDĐT Ban hành “Quy định tạm thời quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.”

Ngày cập nhật: 30/01/2018

   
Nội dung chi tiết xem tại đây
Phòng TCCB
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE